[Review] Câu Lạc Bộ Sát Thủ (Assassin Club)

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Câu Lạc Bộ Sát Thủ (Assassin Club) dành cho những ai không cần một phim phức tạp cho cuối tuần.

Câu Lạc Bộ Sát Thủ (Assassin Club) bắt đầu có vẻ như là một phim hành động tiềm năng, nhưng không thể duy trì động năng về lâu dài, khiến câu chuyện ngày càng dàn trải đến mức không sức sống.