[Review] Queen Cleopatra (Netflix) - Một series gây thất vọng

TV Series · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

...và màu da của Cleopatra không liên quan gì đến nỗi thất vọng đó cả. Nhiều khi series sẽ hay hơn nếu trở thành một series thật thụ.

Queen Cleopatra (Netflix) là một series tư liệu vô vị, nếu không muốn nói là tẻ nhạt, tập trung vào những sự kiện lịch sử một cách nông cạn thay vì thể hiện chúng với chiều sâu xứng đáng. Đáng buồn nhất là phim không thể diễn giải Cleopatra với hào quang bà đáng có. Có lẽ bộ phim này sẽ hay hơn nếu nó là một drama thực thụ.