Đánh giá của Maii

Phim khá tốt. Tình cảm có, plot-twist có, nhạc hay, hình ảnh đẹp. Diễn xuất tốt.