Đánh giá của Phong Vũ

Phong Vũ 9

Phim Hay và có những cảnh xúc động đáng để suy ngẫm
Hãy tha thứ còn hơn hận thù mãi và rồi cuối cùng đến 1 thời gian nào đó sẽ tự nhận thấy đau khổ và ko có ích gi cả..cuối cùng con ng cũng phải chết mà m đem theo đc chỉ là tội lỗi và phước báo
Con ng ko xấu chỉ do hoàn cảnh xấu