Đánh giá của AnnieGrindelwald

AnnieGrindelwald 8

Phim hay, hù sợ lắm luôn í. Ngồi coi chỉ mong trời mau sáng để con Belle nó bớt hù ai dè nó hù dữ hơn nữa chứ :v tính ra thì phim này mang đến cho mình nỗi sợ giống như của the conjuring 1, ám ảnh lạ thường luôn í. Nên coi.