Đánh giá của goole159

goole159 8

Phim mang nhiều hàm ý nên hơi khó hiểu, sau khi xem xong phải đọc những bài phân tích thì mới có thể thấy được cái hay.