Đánh giá của zairozy20041992

zairozy20041992 8

Hàn động nên có mang tính chất kịch tính chút nữa sẽ hay.
Đáng xem đó.
Mình thích phim này.