Đánh giá của MeoUDoremon

MeoUDoremon 4

Tình tiết dài dòng không cần thiết , nội dung lang mang xa chủ đề chính mà phim muốn đề cập , không ấn tượng , thiếu kịch tính và những màn so gân giữa hai phe đối đầu