Đánh giá của Nguyễn Việt Hoàng

Nguyễn Việt Hoàng 1

tôi là fan của bộ phim này mà tôi rất thất vọng về kết thúc của phim. Tôi mong phim này sẽ tiếp tục có phần 2