Đánh giá của 316712932272668

316712932272668 10

Mấy người vỗ ngực tự nhận là fan nhưng không biết những dấu móc của phim. Và nói hy vọng có phần 2 vì thất vọng ????? Ơ, Marvel đã nói Avengers 4 sẽ ra mắt 2019 cách đây 2014 rồi mà. Fan gì đây hay chỉ hùa