Đánh giá của quocthanhien

quocthanhien 1

1 bộ phim thích làm khác người kiểu nước ngoài nhưng ko tới, cứ dở dở ương ương. nội dung chả có điểm nào thuyết phục, tình tiết hù doạ rẻ tiền thua mấy video nghiệp dư. lấy cái tên chả liên quan gì