Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim tròn trịa và đáng xem dù còn sạn. Các diễn viên đều thể hiện tốt vai trò của mình, nhất là Ái Phương và Phương Anh Đào.