Đánh giá của Đức Nguyễn

Đức Nguyễn 10

Bi kịch Officer K, phim sci-fi mà lãng mạn hơn đứt breathe, tình tiết lôi cuốn