Đánh giá của Nguyễn Phước An Hòa

Nguyễn Phước An Hòa 10

Ngóng phim mãi. Do xem phần 1 thấy siêu thích concept nên chờ xem phim bằng được. Phim logic lôi cuốn không dành cho ai xem phim kiểu ăn liền.