Đánh giá của Dương Tố Trân

Dương Tố Trân 1

Coi không hiểu gì hết. Những chỗ cần làm tới thì lại làm sơ sài còn những chỗ k cần thiết thì lại kéo lê thê. Nói chung phim coi từ đầu tới cuối k có gì thú vị hết. Chán. Kỹ xảo so vs Geostorm thì thôi thà coi Geo. Thất vọng :)