Đánh giá của HoaNguyen2211

HoaNguyen2211 10

Phim hay, nhịp chậm nhưng sâu. Logic xuyên suốt.