Đánh giá của SarahTran

SarahTran 5

Thật sự phim cũng không đến nỗi tệ quá mức, chỉ là khi xem có đôi lúc phim làm mình hơi...khó chịu, chẳng hạn như là kết phim. Mình có cảm giác nhà làm phim muốn làm ra một bộ phim kiểu deep deep mà làm chưa tới. Vẫn chưa hiểu tại sao hai anh em trong phim ngay từ ban đầu có mâu thuẫn gì mà lại dẫn tới bi kịch đến như vậy. Nói chung là phim xem hơi mệt :))))