Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Đạo diễn của phim đã thành công dẫn dắt tôi đi suốt 1 bộ phim bựa và đầy rẫy sự phi lý từ khi đèn tắt đến khi đèn trong phòng chiếu lại sáng lên, bạn cười hả hê và chẳng buồn bắt lỗi phim. Xen lẫn những tràn cười hả hê là những khoảng lặng khiến khán giả phải suy ngẫm, những đả kích khiến bạn phải giật mình. Một bộ phim giải trí nhẹ nhàng mà cũng đầy ý nhị cho 1 tuần mêt mỏi.