Đánh giá của Tô Trần Lương

Tô Trần Lương 10

Chẳng cần biết phim tồi hay không, cho trẻ em hay người lớn. Tôi chỉ cần biết phim mang lại cho tôi nhưng giây phút vui tươi, đẹp đẽ và mộng mơ là đủ rồi