Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

1 bộ phim Việt được đầu tư chỉnh chu và đáng khích lệ dù vẫn còn nhiều điểm không hợp lý và chưa được xử lý tốt.