Đánh giá của Haothien97

Haothien97 5

Phim dỡ
Cốt truyện chã logic
Khúc cuối thì nhãm...
Ai từng coi batman vs superman thì câi này còn dỡ hơn