Đánh giá của kkpham

kkpham 8

Một bộ phim kì lạ, khác biệt, chậm rãi, ngột ngạt và cũng sẽ kén khán giả. Thật ra cái chuyện dọn dẹp bỏ đi đồ cũ chỉ là cái nền cho việc con người ta muốn gột bỏ đi những ngổn ngang trong tim, không dám đối diện với những món đồ cũ. Món đồ nào cũng có kỉ niệm. Trả được đồ liệu có trả luôn được kỉ niệm?