Đánh giá của ericxu

ericxu 1

Thật sự xem xong rất thất vọng, hù dọa rẻ tiền bằng âm thanh, diễn xuất đơ và hiệu ứng cũng chán, nội dung dài dòng nữa

nói chung là không đáng xem.