Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 1

Kịch bản phát tởm, diễn xuất thấy gớm, đánh võ làm phép kỷ xảo đều ghê, phục trang cái bang.
Không hiểu sao có thể nhập một phim dở kinh khủng khiếp thế này?