Đánh giá của namvuviet

namvuviet 9

Âm nhạc, kịch bản, nội dung, hình ảnh tuyệt vời. Bộ phim như một bản nhạc Jazz, nơi những nhân vật tự sáng tạo cuộc đời mình. Những kẻ mộng mơ, nhưng biết mình đang mơ, nhưng biết mình muốn sống trong giấc mơ, nhưng họ vẫn quay về thực tại, và sống cùng những giấc mơ.