Đánh giá của PrinceZac

PrinceZac 8

Kịch bản mới lạ, cách làm phim thông minh và đặc biệt là xử lý các chi tiết nhỏ (điểm mà các phim Việt thiếu hiện nay) rất tốt. Đáng xem.