Đánh giá của 221b

221b 7

diễn tiến chậm, kết thúc chưa thật sự đã, nam chính diễn chưa tốt. Ý tưởng mới lạ xuất sắc, dàn diễn viên đẹp. Rất đáng để trải nghiệm . Try once! only 1h30 your life :)