Đánh giá của Lin Cy

Lin Cy 10

Phim rất tuyệt. Vừa hài mà mang nhiều ý nghĩa