Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim ban đầu cũng có vẻ hứa hẹn, nhưng mà dần dần tự dưng thành lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Cao trào cuối cùng là sao cũng không hiểu luôn. Xem bình thường quá.