Đánh giá của gbao635

gbao635 8

Khúc đầu khúc giữa hay , còn khúc cuối bị đuôi chuột hơi disappointed:((