Đánh giá của Talamalata

Talamalata 10

Tuyệt vời. Một trải nghiệm vừa hài vừa sợ vừa có tính ẩn dụ hack não cực cao đặc việc là cú twist cuối phim. Một trong những phim đáng xem nhất năm nay