Đánh giá của Xemphim12346

Xemphim12346 1

Phim dở tệ. Xem tới cuối phim vẫn ko hỉu. Nội dung lang mang, phí thời gian