Đánh giá của VLynd

VLynd 4

Câu chuyện có thật lúc nào cũng hay nhưng tiếc là đạo diễn đã chọn kể một câu chuyện hù ma hạng B với những lối mòn. Mong rằng các nhà làm phim đừng dùng thể loại này tra tấn ví tiền khán giả thêm lần nào nữa.