[Review] Tiếng Gọi Âm Binh (Khanzab)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Tiếng Gọi Âm Binh

Horror
Khởi chiếu 26/05/2023

Tiếng Gọi Âm Binh (Khanzab) để lại một tiếng thở dài đáng tiếc.

Tiếng Gọi Âm Binh (Khanzab) mở đầu hứa hẹn, được trang hoàng bằng những pha kinh dị thực sự hãi hùng, chỉ để đuối sức ở phân đoạn cao trào và quá trình bồi đắp nhân vật quá mỏng.