Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Nói thiệt có đôi chút ngủ gục khúc giữa phim. ;)))) Mà chỉ khúc giữa thôi nha. ;))