Đánh giá của Nguyễn Nguyễn

Nguyễn Nguyễn 9

Phim nhẹ nhàng, không có cao trào nhưng lại thấm vào cảm xúc của từng người. Thời buổi tấp nập bận rộn, cần lắm 1 bộ phim nhẹ nhàng ý nghĩa như vậy