Đánh giá của KNTT

KNTT 3

Ngoài cảnh quay thiên nhiên đẹp và phần nhạc nền nghe cũng hay (mặc dù bị lạm dùng quá nhiều), Kiều là một bộ phim có phần dựng phim lỗi thời, không nhịp điệu, nhiều cảnh dư thừa và khó hiểu, các tình tiết và nhân vật được xây dựng khiến người xem không hài lòng chút nào.