Đánh giá của Kurein

Kurein 7

Phim khá giải trí và lời đề nghị đừng mang não khi xem :)

7đ toàn bộ dành cho chị đẹp. Chấm hết.