Đánh giá của kkpham

kkpham 5

Cốt truyện có cái tứ rất hay nhưng khai thác chưa tới khiến phim còn nhiều lập cập và nửa vời khá khó chịu. Thanh Hằng diễn lên tay so với những phim trước. Chị là vơ-đét của phim thật sự. Nhưng mà cho hỏi phục trang trong phim có liên quan gì đến mẹ chồng?????