Đánh giá của KNTT

KNTT 5

Một bộ phim dành cho những người trẻ, nhất là những người vào Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội để hiện thực hóa ước mơ. Tuy nhiên, việc chèn vào chủ đề nhạc indie lại khiến nội dung phim trở nên loãng đi, không có sự tập trung và người xem vẫn chưa hình dung được rằng có gì đặc biệt khi Sài Gòn đang trong cơn mưa.