Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Dựng thành phim mà thế này thì hơi chán. Chờ đợi... chờ đợi... rồi đợi... không thực sự có gì đặc sắc ở đằng sau. Phim có ý nghĩa có nội dung, nhưng dàn dựng chán. Thêm vụ màn hình cứ rung miết, coi rất chóng mặt