Đánh giá của tuanvan

tuanvan

Thoi

Phóng viên (SGGP)

Không phải là người mê thú cưng đâu nhưng xem xong phim, cũng mong có một em trắng bông như tuyết đó về nuôi. Đẳng cấp!