Đánh giá của Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nguyễn Thị Mỹ Trang 1

Phim tệ thiệt =)) Diên viên ko chê được mà diên nhìn chả có cảm xúc không biết là do mình kén hay do phim vậy