Game of Thrones - Lịch sử trong tầm tay (phần 2)

TV Series · Video - Trailer · MarsLe · · 0

Tiếp nối phần 1, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện lịch sử của Game of Thrones.

11. Robert’s Rebellion by The Kingslayer

12. Oldtown

13. The Dothraki

14. The Old Way

15. Vaes Dothrak

16. The Little Birds

17. The Summer Sea

18. The Kingsmoot

Xem lại phần 1.